SIJIL TEKNOLOGI CADD SENIBINA

PELUANG KERJAYA

Pelajar yang menamatkan pengajian berpeluang untuk menjadi Pelukis Pelan Senibina atau pekerjaan lain yang berkaitan. Pelajar juga boleh menyambung pengajian ke peringkat Diploma di Pusat Latihan Jabatan Tenaga Manusia.

PELAWAT 1916