SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM)

PENGENALAN KURSUS:
Sepanjang tempoh latihan pelatih akan didedahkan secara teori dan amali kepada perkembangan teknologi terkini yang merangkumi pembangunan dan rekabentuk sistem dan rangkaian komputer, penggunaan komputer di dalam operasi perniagaan, telekomunikasi, pemprosesan imej, pembangunan dan rekabentuk perisian komputer serta mampu menyelanggara, membaikpulih dan sebagainya.

PELUANG KERJAYA:
Juruteknik Sistem Komputer atau pekerjaan lain yang berkaitan dalam bidang sistem komputer.

PELAWAT 393797