VISI, MISI DAN OBJEKTIF

VISI
Menjadi Organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.

MISI
Mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.

OBJEKTIF
1. Untuk melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan sektor perindustrian negara.
2. Untuk meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja industri bagi membolehkan mereka memberikan sumbangan dengan berkesan ke arah pembangunan negara.
3. Untuk memudahkan para lepasan sekolah mendapatkan pekerjaan dengan melengkapkan mereka dengan latihan kemahiran perindustrian yang sistematik

PELAWAT 393815