PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JABATAN TENAGA MANUSIA

Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu, kami berjanji :-


 i. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.
ii. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
iii. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
iv. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.
 v. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

PIAGAM PELANGGAN INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KUANTAN SEHINGGA JULAI 2023

BILPiagam PelangganBahagianBilangan DiterimaBilangan Diproses dan SelesaiPeratus Pencapaian
1Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.Pentadbiran520520100%
2Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.Pegawai Aduan00100%
3Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.Pentadbiran564564100%
4Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.Pentadbiran3030100%
5Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.UPP, BKKLSlip peperiksaan SPC 04 akan diberi ketika pelajar mendaftar pada sesi yang berikut merujuk pada kalendar latihan InstitutPelajar yang tidak menjelaskan yuran slip peperiksaan akan di tahan sehingga pelajar selesai membuat bayaran100%
PELAWAT 393845