BAHAGIAN SOKONGAN PEKERJAAN DAN KOMUNITI (CESS)

 

BAHAGIAN SOKONGAN PEKERJAAN DAN KOMUNITI – (CESS)

Menyediakan khidmat sokongan pekerjaan kepada pelajar
Menyelaras penempatan latihan industri
Menyelaras lawatan industri pelajar
Menghebahkan maklumat kekosongan dan pencarian kerja
Menganjur, Menyelaras seminar berkaitan kerjaya, kaunseling pekerjaan dan lain-lain yang berkaitan
Menyelaras program dan aktiviti komuniti setempat
Menguruskan pengeluaran sijil berhenti pelajar

PELAWAT 393871