BAHAGIAN PUSAT SUMBER DAN MULTIMEDIA (BPSM)

 

Menyediakan perkhidmatan sokongan dan kemudahan-kemudahan khususnya dalam bahagian komputer, multimedia dan perpustakan termasuklah dalam penyediaan dan pengendalian latihan kepada semua kakitangan dan pelajar Institut Latihan Perindustrian Kuantan dalam memastikan keseluruhan warga ILP Kuantan berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang Teknologi Maklumat bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seiring dengan perubahan teknologi semasa. 

PELAWAT 393793