BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (BKP)

 

 

Unit Pentadbiran

 • memproses sistem fail, edaran surat, pekeliling
 • menguruskan urusan pentadbiran dan sumber manusia dan keperluan pejabat
 • mengendalikan perhubungan awam jabatan dengan jabatan luar
 • mengendalikan urusan stor jabatan
 • menguruskan keselamatan dokumen pejabat dan personal
 • menguruskan dewan makan, asrama dan kuarters

Unit kewangan

 • menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan Jabatan
 • menguruskan pembayaran gaji 
 • memproses pinjaman kenderaan dan komputer
 • menyediakan laporan akaun tahunan
 • menyediakan penyata-penyata penyesuaian untuk belanja mengurus, pembangunan, akaun  amanah dan akaun deposit
 • mengawal dan memantau perbelanjaan jabatan

PELAWAT 1511