BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN (BPPA)

 

Pengurusan Aset Kerajaan

  • Memantau aktiviti penyelenggaraan peralatan.
  • Memantau aktiviti penyelenggaraan bangunan & kemudahan asas.
  • Menyelaras dan mengurus perolehan stok, inventori dan aset institut.
  • Mengurus keselamatan bangunan dan harta benda institut.
  • Mengurus proses pelupusan peralatan.

Pengurusan Perolehan Peralatan, Bahan Latihan dan Perkhidmatan Institut

  • Merancang dan mengesyorkan pembelian, pembangunan peralatan dan bahan latihan termasuk kemudahan saintifik dan matematik, pembangunan kemudahan. konvesional/fizik, serta keperluan/ kemudahan masa depan.
  • Terlibat sebagai Urusetia Jawatankuasa Sebut Harga Institut.
  • Memantau aktiviti pematuhan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Institut.
  • Membuat cadangan pembangunan insfrastruktur dan naik taraf institut.
PELAWAT 393898