JABATAN REKABENTUK DAN PEMBUATAN

 
 
 

Jabatan Sivil dan Bangunan  merupakan salah satu jabatan utama yang terdapat di dalam bahagian latihan di ILP Kuantan. Jabatan ini diterajui oleh seorang Ketua Jabatan yang akan mengendalikan bahagian-bahagian lain di bawah seliaan. Terdapat tiga bahagian yang di letakkan di bawah jabatan ini iaitu :

  1. CADD Senibina- Teknologi CADD Senibina
  2. Pemesinan Am – Teknologi Pemesinan Am
  3. Pembuatan (Perkakasan) – Teknologi Pembuatan (Perkakasan – Die)   

Setiap bahagian menyediakan pelbagai kemudahan untuk keperluan pengajian di ILP Kuantan. Ini bagi memastikan pelajar dalam melaksanakan latihan secara amali dan teori dengan sempurna seperti bilik kuliah, bengkel , makmal, dan sebagainya.

PELAWAT 393855