VERIFIKASI PEMATUHAN LATIHAN

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ILP Kuantan dan Anjung Maudzam telah menerima kunjungan dari unit Pentauliahan BKL HQ yang diwakili oleh Pn. Anisah Binti Tinguan bermula 31 Mei 2023 – 2 Jun 2023.
Lawatan ini bagi tujuan mengawalselia kualiti pelaksanaan latihan dan pentauliahan di ILJTM. Verifikasi ini melibatkan pemantauan ke semua unit dan bengkel bagi menyemak aktiviti latihan,kemudahan latihan dan pentauliahan.
Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat bagi melancarkan proses verifikasi ini.
 
PELAWAT 1292