English English Malay Malay

SIJIL TEKNOLOGI CADD SENIBINA

PELUANG KERJAYA

  • Pelajar yang menamatkan pengajian berpeluang untuk menjadi Pelukis Pelan Senibina atau pekerjaan lain yang berkaitan. Pelajar juga boleh menyambung pengajian ke peringkat Diploma di Pusat Latihan Jabatan Tenaga Manusia.