BAHAGIAN KAWALAN KUALITI LATIHAN (BKKL)

 

Antara tugas-tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

  • Mengurus perlaksanaan Sistem Penilaian ILJTM
  • Mengurus perlaksanaan Sistem Pentauliahan Institut
  • Menyelaras kurikulum latihan kemahiran di institut dan menyelaras program latihan dalam industri untuk pelatih-pelatih semester akhir
  • Menyelaras program Kursus Jangka Pendek (Customised dan Modular) anjuran institut.
  • Mengadakan promosi latihan dan program kursus jangka pendek di industri-industri setempat dengan mengadakan lawatan ke industri-industri tersebut.
  • Menyelaras penyertaan dalam Pertandingan Kemahiran, Anugerah Inovasi dan sebagainya.
PELAWAT 393788